110.obletnica Lesne zadruge za Selško dolino natisni
Lesna zadruga za Selško dolino, z.o.o. v letu 2012 praznuje 110 letnico obstoja, ustanovljena je bila kot Sodarska zadruga . V vseh letih obstoja smo doživeli  veliko vzponov in padcev. Imeli smo lastno vodno elektrarno, ki je bila četrta v Selški dolini. Za zadrugo je bilo najuspešnejše obdobje pred drugo svetovno vojno. Po drugi svetovni vojni so bili črni časi, ko nas je takratna oblast pripojila z vsem premoženjem loški kmetijski zadrugi . Iz takratne sodarske delavnice se je kasneje razvilo  Lesno industrijsko podjetje, iz katerega je kasneje nastalo podjetje Alples. V postopku denacionalizacije smo za odškodnino dobili objekt v IC Alplesa, v katerem gostuje Indramat ter del zadružnega doma na Češnjici.  Po poplavah 2007 smo temeljito obnovili objekt Indramata v industrijski coni Alplesa (izolacija in obnova strehe, menjava oken, izdelava fasade ter trenutno najbolj energetsko varčna industrijska razsvetljava). V letošnjem letu smo poleg obstoječe stavbe kupili dodatno zemljišče v velikosti skoraj 3000m2, kjer bomo zgradili dodatne proizvodnje prostore, če bomo uspešni pri pridobitvi soglasij in dovoljenj.

Lesna zadruga je v obnovo kinodvorane, ki jo je odkupila od Kino Sora Škofja Loka, vložila znatna sredstva. V zadnjem mandatu nam je uspelo najti program in najemnika za kinodvorano, ki po dolgih letih mirovanja ponovno služi prebivalcem občine Železniki, kot gledališka dvorana.

Lesna zadruga je v letu 2009 zagotovila tudi dodatne prostore za potrebe krajevne knjižnice.

Kot družbeno odgovorno podjetje sponzoriramo nekatere večje dogodke v občini ,kot so čipkarski dnevi, gasilski večer PGD Selca, Kulturno društvo Češnjica…

Tomaž Demšar , predsednik Lesne zadruge